Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych przez bloga http://miastoksiazek.net jest Paulina Surniak, zamieszkała w Poznaniu, w Polsce, email: padma@gazeta.pl

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do sprawnego funkcjonowania bloga miastoksiazek.net, a przetwarzanie ich nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter,

Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu usprawnienia funkcjonalności bloga, w szczególności:

  1. systemu komentarzy – dzięki nim masz możliwość wyrażenia swojej opinii o nowych wpisach na blogu, i dyskutowania o nich z innymi użytkownikami bloga, komentarz pojawia się na blogu po jego akceptacji przez Administratora danych osobowych. Komentarze są przechowywane na bezpiecznym serwerze przez system Word Press
  2. systemu komentarzy Disqus, który pozwala na umieszczenie komentarza pod wpisami. Korzystając z tego systemu komentarzy akceptujesz ciasteczka i zasady polityki prywatności Disqus. Komentarze te są też przechowywane przez blogowy system WordPress. W każdej chwili możesz zalogować się na swoje konto Disqus i usunąć swoje komentarze.
  3. subskrypcji powiadomień o nowych wpisach na blogu – dzięki nim na bieżąco wiesz jaki nowy wpis pojawił się na blogu, o ile wyraziłaś/wyraziłeś swoją zgodę,
  4. subskrypcji powiadomień o nowych komentarzach na blogu – dzięki nim na bieżąco wiesz jaki nowy komentarz pojawił się na blogu, o ile wyraziłaś/wyraziłeś swoją zgodę,
  5. w celu monitorowania i analizy trendów i zrozumienia w jaki sposób korzystasz z bloga – korzystamy z Google Analytics, które pozwala na analizę ruchu na stronie i zebranie statystyk odwiedzin. Dzięki temu możemy przeanalizować, jakie treści są dla Ciebie najciekawsze.
  6. subskrypcji newslettera, o ile wyraziłaś/wyraziłeś swoją zgodę. Jeśli zapiszesz się na newsletter, zapisany zostanie twój adres email oraz imię lub pseudonim, potrzebne do przesyłania wiadomości. Profiluję tę bazę danych, np. po to, żeby wiedzieć, czy otworzyłeś ostatnią wiadomość. W newsletterze przesyłam aktualności związane z działalnością bloga, ale mogą się też pojawić informacje handlowe oraz marketingowe. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, na przykład klikając na link do rezygnacji, który znajduje się w stopce każdego maila. Twoje dane zostaną wtedy usunięte.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Administrator danych osobowych nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub Twoje na życzenie. Ma jednak prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Cookies

Informacje o polityce cookies znajdują się na stronie http://miastoksiazek.net/index.php/cookie-policy/

Informacje o filtrze antyspam: We collect information about visitors who comment on Sites that use our Akismet anti-spam service. The information we collect depends on how the User sets up Akismet for the Site, but typically includes the commenter’s IP address, user agent, referrer, and Site URL (along with other information directly provided by the commenter such as their name, username, email address, and the comment itself).